dengue fever คือ

Dengue Fever คือ อะไร เป็นมายังไง

Dengue Fever คือ ??? Dengue Fever คือ โรคไข้สูงที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ได้รับจากยุง อย่างรุนแรงที่ทำให้มีไข้สูงโรคนี้มักพบได้ในภูมิภาคเขตเมืองร้อนต่างๆในโลกเช่น เป็นโรคประจำท้องถิ่นในประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยกลุ่มของไวรัสที่มีความสัมพันธ์กัน 4 สายพันธ์ ซึ่งแต่ละสายพันธ์สามารถนำไปสู่โรค Dengue Fever (เดงกีฟีเวอร์) และไข้เลือดออกได้ ลักษณะทางการแพทย์ ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) เป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก และมีอาการของโรคแทรกซ้อนที่อาจถึงชีวิต ในตอนแรกจะมีไข้ขึ้นสูงอยู่ 2-7 วันซึ่งไข้อาจจะสูงถึง 40-41 องศาเซลเซียส หน้าแดง และมีอาการเริ่มต้นอื่นๆของการเป็น ซึ่งอาจจะตามมาด้วยการเลือดออกที่สังเกตเห็นได้ เช่น รอยตามผิวหนัง เลือดออกที่จมูก หรือเหงือก และอาจมีเลือดออกภายใน ในรายที่รุนแรงอาจทำให้ระบบไหลเวียนในร่างกายล้มเหลว ช๊อค และเสียชีวิต การแพร่เชื้อ เชื้อเข้าสู่คนโดยการถูกยุงลายตัวเมียซึ่งติดเชื้อกัด เชื้อไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คนโดยตรง ระยะฟักตัว ระยะฟักตัวของโรคจะอยู่ระหว่าง 3-14 วัน แต่โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 4-7 วัน การจัดการ ไม่มียาเฉพาะเจาะจงที่จะใช้รักษาแต่จะจำกัดลงได้ด้วยตัวเอง ให้การรักษาตามอาการเพื่อลดไข้และความเจ็บปวด หลักสำคัญที่ใช้ในการรักษาคือการรักษาการหมุนเวียนของปริมาณของเหลวในร่างกาย ถ้าได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมทันท่วงทีอัตราการเสียชีวิติควรอยู่ต่ำกว่า 1% การป้องกัน ในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนที่ใช้รักษา Dengue Fever (เดงกีฟีเวอร์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือการกำจัดแหล่งน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายและหลีกเลี่ยงการถูกยุงลายกัด สนใจเครื่องดักยุง ที่จะช่วยลดยุงลายและการเกิดไข้เลือดออก คลิกเลย