ยุงลาย

ยุงลาย อันตรายไม่เงียบ

ยุงลาย อันตรายไม่เงียบ ยุงลาย นั้นเป็นพาหะในการนำโรคไข้เลือดออกมาสู่คน ซึ่งหลายคนก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วลักษณะโดยทั่วไปของยุงลายนั้นจะมีร่างกายที่อ่อนนุ่ม บริเวณลำตัวจะมีความยาวประมาณ 5 มิลลิเมตรประกอบกับเป็นสีขาวสลับดำมีขาอยู่ 3 คู่ มีปีกที่สามารถมองเห็นได้ชัด ประกอบกับมีปากที่ใช้ดูดเลือดยาวมาก พฤติกรรมที่เห็นได้ชัดคือการออกหากิน ในเวลาช่วงกลางวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามสถานที่ที่ไม่มีแสงจัดมากประกอบกับมีความชื้นสะสม อย่างเช่นห้องน้ำ ห้องครัว ตู้เสื้อผ้า หรือมุมอับต่าง ๆ ตามห้อง (more…)