ยุงเสือ

ยุงเสือ พาหะนำโรคเท้าช้าง

ยุงเสือ ยุงเสือ หรือยุงลายเสือ มีความพิเศษในเรื่องของลักษณะซึ่งยุงชนิดนี้นั้นจะสามารถสังเกตอย่างเห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างจากยุงทั่วไป ซึ่งยุงชนิดนี้จะมีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งลำตัวและเจ้าตัวเกร็ดพวกนี้นี่เองที่ทำให้ยุงเสือมีลักษณะที่แตกต่างจากยุงชนิดอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสีลายขาวสลับดำ โดยที่ สีบนเกล็ดเหล่านี้เป็นที่มาของคำว่าเสือนั่นเอง (more…)