ยุงเสือ

ยุงเสือ พาหะนำโรคเท้าช้าง

ยุงเสือ ยุงเสือ หรือยุงลายเสือ มีความพิเศษในเรื่องของลักษณะซึ่งยุงชนิดนี้นั้นจะสามารถสังเกตอย่างเห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างจากยุงทั่วไป ซึ่งยุงชนิดนี้จะมีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งลำตัวและเจ้าตัวเกร็ดพวกนี้นี่เองที่ทำให้ยุงเสือมีลักษณะที่แตกต่างจากยุงชนิดอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสีลายขาวสลับดำ โดยที่ สีบนเกล็ดเหล่านี้เป็นที่มาของคำว่าเสือนั่นเอง (more…)

ยุงก้นปล่อง

ยุงก้นปล่อง

ยุงก้นปล่อง ยุงก้นปล่อง - ยุงในประเทศไทยนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นยุงลายบ้าน ยุงลายสวน และยุงชนิดอื่น ๆ แต่ว่ายุงที่เป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียคือยุงก้นปล่อง ได้ทั่วพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะเขตร้อน ลักษณะโดยทั่วไปของยุงก้นปล่องนั้นจะสังเกตได้อย่างชัดเจนที่ระยางของปากจะมีความยาวประกอบกับส่วนท้ายของลำตัวนั้นจะมีความโค้งงอ ส่วนใหญ่ยุงชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในบริเวณป่า สวนผลไม้ สวนยางพารา ซึ่งยุงก้นปล่องนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ ยุงที่มีความสามารถในการแพร่เชื้อแบบสายตรงและอีกชนิดก็จะเป็นการแพร่เชื้อแบบทางอ้อม หลายคนอาจจะสงสัยว่าการแพร่เชื้อทั้ง 2 แบบนี้มีความแตกต่างกันยังไง ถ้าหากอธิบายง่าย ๆ ก็คือการแพร่เชื้อในแบบแรกนั้นจะมีความรุนแรงมากกว่าการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียในแบบที่ 2 นั้นเอง (more…)