ไข้เลือดออก อาการ

ไข้เลือดออก อาการ เป็นอย่างไร

ไข้เลือดออก อาการ เป็นอย่างไร อย่าให้คนรักของคุณต้องจากไปเพราะ “ไข้เลือดออก” ไข้เลือดออก อาการ  - สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  พบว่ายังมีผู้ป่วยเสียชีวิตทุกปีจากโรคนี้ แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงบ้างในบางปี แต่การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือในบางครอบครัวต้องสูญเสียเสาหลักอันยิ่งใหญ่    ผลพวงและปัญหาที่ตามมาส่งผลกระทบทั้งครอบครัวและสังคม (more…)