ยุงเสือ

ยุงเสือ พาหะนำโรคเท้าช้าง

ยุงเสือ ยุงเสือ หรือยุงลายเสือ มีความพิเศษในเรื่องของลักษณะซึ่งยุงชนิดนี้นั้นจะสามารถสังเกตอย่างเห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างจากยุงทั่วไป ซึ่งยุงชนิดนี้จะมีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งลำตัวและเจ้าตัวเกร็ดพวกนี้นี่เองที่ทำให้ยุงเสือมีลักษณะที่แตกต่างจากยุงชนิดอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสีลายขาวสลับดำ โดยที่ สีบนเกล็ดเหล่านี้เป็นที่มาของคำว่าเสือนั่นเอง (more…)

ยุงก้นปล่อง

ยุงก้นปล่อง

ยุงก้นปล่อง ยุงก้นปล่อง - ยุงในประเทศไทยนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นยุงลายบ้าน ยุงลายสวน และยุงชนิดอื่น ๆ แต่ว่ายุงที่เป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียคือยุงก้นปล่อง ได้ทั่วพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะเขตร้อน ลักษณะโดยทั่วไปของยุงก้นปล่องนั้นจะสังเกตได้อย่างชัดเจนที่ระยางของปากจะมีความยาวประกอบกับส่วนท้ายของลำตัวนั้นจะมีความโค้งงอ ส่วนใหญ่ยุงชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในบริเวณป่า สวนผลไม้ สวนยางพารา ซึ่งยุงก้นปล่องนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ ยุงที่มีความสามารถในการแพร่เชื้อแบบสายตรงและอีกชนิดก็จะเป็นการแพร่เชื้อแบบทางอ้อม หลายคนอาจจะสงสัยว่าการแพร่เชื้อทั้ง 2 แบบนี้มีความแตกต่างกันยังไง ถ้าหากอธิบายง่าย ๆ ก็คือการแพร่เชื้อในแบบแรกนั้นจะมีความรุนแรงมากกว่าการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียในแบบที่ 2 นั้นเอง (more…)

ยุงรำคาญ

ยุงรําคาญ

ยุงรําคาญ ยุงรําคาญ ที่จัดอยู่ในกลุ่มคิวลิซินีแต่บางคนอาจจะเรียกว่ายุงบ้าน ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปนั้นจะเป็นยุงที่ มีลำตัวขนาดเล็กแต่ว่าจะมีขาที่ยาวกว่าลำตัวมาก ซึ่งยุงรำคาญนั้นเป็นยุงที่เป็นพาหะในการนำโรคไข้สมองอักเสบ และมักจะอยู่อาศัยตามแหล่งน้ำทั่วไป ซึ่งจะมีการเจริญเติบโตอยู่ทั้งหมด 4 ระยะด้วยกัน คือระยะที่เป็นไข่ ระยะเป็นตัวอ่อน ระยะเป็นดักแด้หรือตัวโม่งและ ระยะตัวเต็มวัย ส่วนพฤติกรรมทั่วไปของยุงรำคาญนั้นจะไม่ชอบแสงสว่างซึ่งมักจะออกหากินในเวลาที่มืดครึ้มหรือใต้ร่มเงาต้นไม้หนาทึบเท่านั้น (more…)

ยุงลาย
ยุงลาย

ยุงลาย กับโรคไข้เลือดออก

ยุงลาย กับโรคไข้เลือดออก ยุงลาย - ไข้เลือดออก หรือทางการแพทย์เรียกว่า  Dengue hemorrhagic fever โดยเรียกย่อๆ ว่า  DHF  เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกี (Dengue virus) โดยมียุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค อาการของโรคนี้ในช่วงแรกอาจคล้ายกับอาการไข้หวัด แต่มักจะไม่ค่อยมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือไอมากอย่างผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด จึงทำให้ผู้ป่วยคิดว่าตนเป็นเพียงโรคไข้หวัดและทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่แรก (more…)

อันตรายจากยุง

อันตรายจากยุง

อันตรายจากยุง มีอะไรบ้าง ที่เราอาจคุ้นเคย หรือจากที่เราไม่คาดคิด ยุงเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญ โรค และอันตรายถึงชีวิต เพื่อให้ทุกคนไม่ตั้งตัวอยู่ในความประมาทวันนี้เราจะมาแนะนำให้ทราบถึงพิษภัยของสัตว์ตัวเล็กๆตัวนี้กัน ยุงก้นปล่อง ยุงก้นปล่องมีความสาคัญในทางการแพทย์โดยเฉพาะเป็นพาหะนาโรคมาลาเรีย ในประเทศไทยเท่าที่พบในปัจจุบันมียุงก้นปล่องอย่างน้อย 73 ชนิด แต่มีเพียง 3 ชนิดที่เป็นพาหะสาคัญ สังเกตยุงชนิดนี้ได้ง่ายเวลามันเกาะพัก จะยกก้นชี้เป็นปล่อง ยุงลายที่พบตามบ้านเรือนหรือชนบท ( Aedes. aegypti, และ Aedes albopictus ) เป็นพาหะสาคัญของโรคไช้เลือดออก ส่วนยุงลายป่าเป็นพาหะโรคเท้าช้าง ยุงลายบ้าน ยุงลายบ้าน พบบ่อยเป็นประจาในเขตเมือง มีขนาดค่อนข้างเล็ก บินได้ว่องไว บน scutum มีลายสีขาวรูปเคียว 2 อันอยู่ด้านข้าง มีขาลายชัดเจน ยุงชนิดนี้เพาะพันธุ์ในภาชนะที่มีน้าขังทุกขนาดทั้งในและนอกบ้าน ชอบกัดกินเลือดคนมากกว่ากินเลือดสัตว์ มักหากินเวลากลางวันช่วงสายและบ่าย ยุงลายชอบเข้ากัดคนทางด้านมืดหรือที่มีเงาโดยเฉพาะบริเวณขาและแขน ขณะที่กัดมักไม่ค่อยรู้สึกเจ็บ คนถูกกัดจึงไม่รู้สึกตัว ยุง Ae. aegypti กัดทั้งในบ้านและนอกบ้าน และเกาะพักตามมุมมืดในห้อง โอ่ง ไห หรือตามพุ่มไม้ที่เย็นชื้น ยุงลายอีกชนิดหนึ่ง คือ Ae. albopictus หรือยุงลายสวน พบได้ทั่วไปในเขตชานเมือง ชนบทและในป่า มีลวดลายที่ scutum แตกต่างจาก Ae. aegypti คือมีแถบยาวสีขาวพาดผ่านตรงกลางไปตามความยาวของลาตัว เพาะพันธุ์ในภาชนะที่มีน้าขัง กระบอกไม้ โพรงไม้ กะลามะพร้าว ใบไม้ ฯลฯ ยุงชนิดนี้มีอุปนิสัยคล้าย ๆ กับ Ae. aegypti แต่มีความว่องไวน้อยกว่า โรคที่พบคือไข้เลือดออก ยุงรำคาญ ยุงราคาญมีหลายชนิดที่ไม่ใช่ก่อความราคาญเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพาหะที่สาคัญของทั้งไวรัสไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง ลูกน้ายุงราคาญมักอาศัยอยู่ในน้าไม่ว่าจะเป็นน้านิ่งหรือน้าไหล ที่ค่อนข้างสกปรกที่มีไนโตรเจนสูงหรือมีการหมักเน่าของพืช ยุงราคาญ ที่พบบ่อยในเขตเมือง [...]