ยุงลาย

ยุงลาย อันตรายไม่เงียบ

ยุงลาย อันตรายไม่เงียบ ยุงลาย นั้นเป็นพาหะในการนำโรคไข้เลือดออกมาสู่คน ซึ่งหลายคนก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วลักษณะโดยทั่วไปของยุงลายนั้นจะมีร่างกายที่อ่อนนุ่ม บริเวณลำตัวจะมีความยาวประมาณ 5 มิลลิเมตรประกอบกับเป็นสีขาวสลับดำมีขาอยู่ 3 คู่ มีปีกที่สามารถมองเห็นได้ชัด ประกอบกับมีปากที่ใช้ดูดเลือดยาวมาก พฤติกรรมที่เห็นได้ชัดคือการออกหากิน ในเวลาช่วงกลางวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามสถานที่ที่ไม่มีแสงจัดมากประกอบกับมีความชื้นสะสม อย่างเช่นห้องน้ำ ห้องครัว ตู้เสื้อผ้า หรือมุมอับต่าง ๆ ตามห้อง (more…)

ยุงลาย
ยุงลาย

ยุงลาย กับโรคไข้เลือดออก

ยุงลาย กับโรคไข้เลือดออก ยุงลาย - ไข้เลือดออก หรือทางการแพทย์เรียกว่า  Dengue hemorrhagic fever โดยเรียกย่อๆ ว่า  DHF  เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกี (Dengue virus) โดยมียุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค อาการของโรคนี้ในช่วงแรกอาจคล้ายกับอาการไข้หวัด แต่มักจะไม่ค่อยมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือไอมากอย่างผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด จึงทำให้ผู้ป่วยคิดว่าตนเป็นเพียงโรคไข้หวัดและทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่แรก (more…)

อันตรายจากยุง

อันตรายจากยุง

อันตรายจากยุง มีอะไรบ้าง ที่เราอาจคุ้นเคย หรือจากที่เราไม่คาดคิด ยุงเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญ โรค และอันตรายถึงชีวิต เพื่อให้ทุกคนไม่ตั้งตัวอยู่ในความประมาทวันนี้เราจะมาแนะนำให้ทราบถึงพิษภัยของสัตว์ตัวเล็กๆตัวนี้กัน ยุงก้นปล่อง ยุงก้นปล่องมีความสาคัญในทางการแพทย์โดยเฉพาะเป็นพาหะนาโรคมาลาเรีย ในประเทศไทยเท่าที่พบในปัจจุบันมียุงก้นปล่องอย่างน้อย 73 ชนิด แต่มีเพียง 3 ชนิดที่เป็นพาหะสาคัญ สังเกตยุงชนิดนี้ได้ง่ายเวลามันเกาะพัก จะยกก้นชี้เป็นปล่อง ยุงลายที่พบตามบ้านเรือนหรือชนบท ( Aedes. aegypti, และ Aedes albopictus ) เป็นพาหะสาคัญของโรคไช้เลือดออก ส่วนยุงลายป่าเป็นพาหะโรคเท้าช้าง ยุงลายบ้าน ยุงลายบ้าน พบบ่อยเป็นประจาในเขตเมือง มีขนาดค่อนข้างเล็ก บินได้ว่องไว บน scutum มีลายสีขาวรูปเคียว 2 อันอยู่ด้านข้าง มีขาลายชัดเจน ยุงชนิดนี้เพาะพันธุ์ในภาชนะที่มีน้าขังทุกขนาดทั้งในและนอกบ้าน ชอบกัดกินเลือดคนมากกว่ากินเลือดสัตว์ มักหากินเวลากลางวันช่วงสายและบ่าย ยุงลายชอบเข้ากัดคนทางด้านมืดหรือที่มีเงาโดยเฉพาะบริเวณขาและแขน ขณะที่กัดมักไม่ค่อยรู้สึกเจ็บ คนถูกกัดจึงไม่รู้สึกตัว ยุง Ae. aegypti กัดทั้งในบ้านและนอกบ้าน และเกาะพักตามมุมมืดในห้อง โอ่ง ไห หรือตามพุ่มไม้ที่เย็นชื้น ยุงลายอีกชนิดหนึ่ง คือ Ae. albopictus หรือยุงลายสวน พบได้ทั่วไปในเขตชานเมือง ชนบทและในป่า มีลวดลายที่ scutum แตกต่างจาก Ae. aegypti คือมีแถบยาวสีขาวพาดผ่านตรงกลางไปตามความยาวของลาตัว เพาะพันธุ์ในภาชนะที่มีน้าขัง กระบอกไม้ โพรงไม้ กะลามะพร้าว ใบไม้ ฯลฯ ยุงชนิดนี้มีอุปนิสัยคล้าย ๆ กับ Ae. aegypti แต่มีความว่องไวน้อยกว่า โรคที่พบคือไข้เลือดออก ยุงรำคาญ ยุงราคาญมีหลายชนิดที่ไม่ใช่ก่อความราคาญเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพาหะที่สาคัญของทั้งไวรัสไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง ลูกน้ายุงราคาญมักอาศัยอยู่ในน้าไม่ว่าจะเป็นน้านิ่งหรือน้าไหล ที่ค่อนข้างสกปรกที่มีไนโตรเจนสูงหรือมีการหมักเน่าของพืช ยุงราคาญ ที่พบบ่อยในเขตเมือง [...]