ยุงรำคาญ

ยุงรําคาญ

ยุงรําคาญ ยุงรําคาญ ที่จัดอยู่ในกลุ่มคิวลิซินีแต่บางคนอาจจะเรียกว่ายุงบ้าน ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปนั้นจะเป็นยุงที่ มีลำตัวขนาดเล็กแต่ว่าจะมีขาที่ยาวกว่าลำตัวมาก ซึ่งยุงรำคาญนั้นเป็นยุงที่เป็นพาหะในการนำโรคไข้สมองอักเสบ และมักจะอยู่อาศัยตามแหล่งน้ำทั่วไป ซึ่งจะมีการเจริญเติบโตอยู่ทั้งหมด 4 ระยะด้วยกัน คือระยะที่เป็นไข่ ระยะเป็นตัวอ่อน ระยะเป็นดักแด้หรือตัวโม่งและ ระยะตัวเต็มวัย ส่วนพฤติกรรมทั่วไปของยุงรำคาญนั้นจะไม่ชอบแสงสว่างซึ่งมักจะออกหากินในเวลาที่มืดครึ้มหรือใต้ร่มเงาต้นไม้หนาทึบเท่านั้น (more…)