อันตรายจากยุง

อันตรายจากยุง

อันตรายจากยุง

อันตรายจากยุง มีอะไรบ้าง ที่เราอาจคุ้นเคย หรือจากที่เราไม่คาดคิด

ยุงเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญ โรค และอันตรายถึงชีวิต เพื่อให้ทุกคนไม่ตั้งตัวอยู่ในความประมาทวันนี้เราจะมาแนะนำให้ทราบถึงพิษภัยของสัตว์ตัวเล็กๆตัวนี้กัน

ยุงก้นปล่อง
ยุงก้นปล่องมีความสาคัญในทางการแพทย์โดยเฉพาะเป็นพาหะนาโรคมาลาเรีย ในประเทศไทยเท่าที่พบในปัจจุบันมียุงก้นปล่องอย่างน้อย 73 ชนิด แต่มีเพียง 3 ชนิดที่เป็นพาหะสาคัญ สังเกตยุงชนิดนี้ได้ง่ายเวลามันเกาะพัก จะยกก้นชี้เป็นปล่อง ยุงลายที่พบตามบ้านเรือนหรือชนบท ( Aedes. aegypti, และ Aedes albopictus ) เป็นพาหะสาคัญของโรคไช้เลือดออก ส่วนยุงลายป่าเป็นพาหะโรคเท้าช้าง

ยุงลายบ้าน
ยุงลายบ้าน พบบ่อยเป็นประจาในเขตเมือง มีขนาดค่อนข้างเล็ก บินได้ว่องไว บน scutum มีลายสีขาวรูปเคียว 2 อันอยู่ด้านข้าง มีขาลายชัดเจน ยุงชนิดนี้เพาะพันธุ์ในภาชนะที่มีน้าขังทุกขนาดทั้งในและนอกบ้าน ชอบกัดกินเลือดคนมากกว่ากินเลือดสัตว์ มักหากินเวลากลางวันช่วงสายและบ่าย ยุงลายชอบเข้ากัดคนทางด้านมืดหรือที่มีเงาโดยเฉพาะบริเวณขาและแขน ขณะที่กัดมักไม่ค่อยรู้สึกเจ็บ คนถูกกัดจึงไม่รู้สึกตัว ยุง Ae. aegypti กัดทั้งในบ้านและนอกบ้าน และเกาะพักตามมุมมืดในห้อง โอ่ง ไห หรือตามพุ่มไม้ที่เย็นชื้น ยุงลายอีกชนิดหนึ่ง คือ Ae. albopictus หรือยุงลายสวน พบได้ทั่วไปในเขตชานเมือง ชนบทและในป่า มีลวดลายที่ scutum แตกต่างจาก Ae. aegypti คือมีแถบยาวสีขาวพาดผ่านตรงกลางไปตามความยาวของลาตัว เพาะพันธุ์ในภาชนะที่มีน้าขัง กระบอกไม้ โพรงไม้ กะลามะพร้าว ใบไม้ ฯลฯ ยุงชนิดนี้มีอุปนิสัยคล้าย ๆ กับ Ae. aegypti แต่มีความว่องไวน้อยกว่า โรคที่พบคือไข้เลือดออก

ยุงรำคาญ
ยุงราคาญมีหลายชนิดที่ไม่ใช่ก่อความราคาญเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพาหะที่สาคัญของทั้งไวรัสไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง ลูกน้ายุงราคาญมักอาศัยอยู่ในน้าไม่ว่าจะเป็นน้านิ่งหรือน้าไหล ที่ค่อนข้างสกปรกที่มีไนโตรเจนสูงหรือมีการหมักเน่าของพืช ยุงราคาญ ที่พบบ่อยในเขตเมือง ได้แก่ Culex quinquefasciatus เป็นยุงสีน้าตาลอ่อน เพาะพันธุ์ในน้าเสีย ตามร่องระบายน้า คูและหลุมบ่อต่าง ๆ ยุงราคาญพบบ่อยในชนบท ได้แก่ Cx. tritaeniorhynchus และ Cx. vishnu, เนื่องจากมีท้องนาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หลัก โดยเฉพาะช่วงที่ไถนา และบริเวณหญ้าแฉะรกร้าง จึงมีมากในฤดุฝน ยุงชนิดนี้ชอบกัดสัตว์ พวกวัว ควายและหมูมากกว่าคน นอกจากก่อความราคาญแล้วยังเป็นพาหะนาโรคไข้สมองอักเสบ

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *