ยุงลาย

ยุงลาย อันตรายไม่เงียบ

ยุงลาย อันตรายไม่เงียบ

ยุงลาย นั้นเป็นพาหะในการนำโรคไข้เลือดออกมาสู่คน ซึ่งหลายคนก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วลักษณะโดยทั่วไปของยุงลายนั้นจะมีร่างกายที่อ่อนนุ่ม บริเวณลำตัวจะมีความยาวประมาณ 5 มิลลิเมตรประกอบกับเป็นสีขาวสลับดำมีขาอยู่ 3 คู่ มีปีกที่สามารถมองเห็นได้ชัด ประกอบกับมีปากที่ใช้ดูดเลือดยาวมาก พฤติกรรมที่เห็นได้ชัดคือการออกหากิน ในเวลาช่วงกลางวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามสถานที่ที่ไม่มีแสงจัดมากประกอบกับมีความชื้นสะสม อย่างเช่นห้องน้ำ ห้องครัว ตู้เสื้อผ้า หรือมุมอับต่าง ๆ ตามห้อง

ยุงลาย

เราสามารถพบได้ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตร้อนชื้นซึ่งยุงลาย จะมีวงจรชีวิตแบ่งออกเป็น 4 ระยะด้วยกัน ระยะแรกเป็นระยะที่อยู่ในไข่ซึ่งถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมเหมาะสมแล้วก็ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนในเวลา 1 ถึง 2 วัน โดยที่ไข่ของยุงลายนี้มีความพิเศษอย่างมากเนื่องจากถ้าหากสภาพแวดล้อมภายนอกไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของลูกน้ำที่จะฟักออกมาจากไข่แล้วล่ะก็ ไข่ของยุงก็จะไม่ยอมฟักออกมาเป็นตัวโดยที่ไข่ของยุงชนิดนี้มีอายุประมาณ 1 ปี แต่ว่าถ้าหากสภาพแวดล้อมที่ยุงลายไปวางไข่นั้นไม่แห้งแล้งจนเกินไปยิ่งร้ายก็อาจจะใช้เวลาในการฟักตัวประมาณ 2-3 สัปดาห์ และเมื่อฟักออกมาจากไข่แล้ว จะใช้เวลาประมาณ 4-5 วันเพื่อฟักตัวกลายเป็นตัวโม่งและท้ายที่สุดจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันในการพัฒนาเป็นยุงลายที่โตเต็มวัย

หลายคนอาจจะเข้าใจว่ายุงลายนั้นดูดเลือดเพื่อใช้เป็นอาหารแต่ในความเป็นจริงแล้วยุงลายจะออกดูดเลือดเพื่อที่ใช้ในการวางไข่เป็นหลักโดยที่ยุงลายที่มากัดเรานั้นจะเป็นยุงตัวเมียเท่านั้น ส่วนยุงตัวผู้นั้นจะใช้พวกน้ำค้างหรือเกสรดอกไม้ต่าง ๆ เป็นอาหารในการดำรงชีวิต ซึ่งช่วงอายุของยุงตัวผู้กับตัวเมียก็มีความต่างกันอยู่พอสมควรในกรณีของยุงตัวผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่ประมาณ 1 อาทิตย์เท่านั้น ส่วนยุงตัวเมียจะมีอายุขณะที่เป็นยุงตัวเต็มวัยคือ 30-40 วัน ซึ่งในช่วงอายุ 40 วันนี้ยุงลายจะสามารถวางไข่ได้ประมาณ 3 ถึง 5 ครั้งในแต่ละครั้งก็จะวางไข่ได้เฉลี่ยรอบละ 100 ฟอง

โดยปกติแล้วจะออกดูดเลือดโดยมีระยะห่างจากสถานที่ฟักออกมาจากไข่ไม่เกิน 100 เมตร ดังนั้นถ้าหากไม่อยากถูกยุงลายกัดก็ควรจะจัดการกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยรอบบ้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำท่วมขังในบริเวณบ้าน แต่เพื่อจะให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมจำนวนยุงลายมากที่สุดควรร่วมกันทำเป็นกลุ่มใหญ่อย่างเช่น ทั้งหมู่บ้านหรือชุมชนจะดีที่สุด เพื่อที่จะได้กำจัดยุงลายให้ลดลงได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการพ่นควันเพื่อทำหมันยุงลายหรือจะเป็นการทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ ของหมู่บ้าน

Share this post