ยุงรำคาญ

ยุงรําคาญ

ยุงรําคาญ

ยุงรําคาญ ที่จัดอยู่ในกลุ่มคิวลิซินีแต่บางคนอาจจะเรียกว่ายุงบ้าน ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปนั้นจะเป็นยุงที่ มีลำตัวขนาดเล็กแต่ว่าจะมีขาที่ยาวกว่าลำตัวมาก ซึ่งยุงรำคาญนั้นเป็นยุงที่เป็นพาหะในการนำโรคไข้สมองอักเสบ และมักจะอยู่อาศัยตามแหล่งน้ำทั่วไป ซึ่งจะมีการเจริญเติบโตอยู่ทั้งหมด 4 ระยะด้วยกัน คือระยะที่เป็นไข่ ระยะเป็นตัวอ่อน ระยะเป็นดักแด้หรือตัวโม่งและ ระยะตัวเต็มวัย ส่วนพฤติกรรมทั่วไปของยุงรำคาญนั้นจะไม่ชอบแสงสว่างซึ่งมักจะออกหากินในเวลาที่มืดครึ้มหรือใต้ร่มเงาต้นไม้หนาทึบเท่านั้น

ยุงรำคาญ

การเจริญเติบโตของยุงรำคาญในระยะที่เป็นไข่นั้นจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันซึ่งไข่ของยุงรำคาญนี้ไม่สามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความแห้งแล้ง แล้วพอหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นระยะของตัวอ่อนในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการฟักตัวเพื่อที่จะเป็นตัวโม่ง และต่อมาจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันแล้วจะพัฒนากลายเป็นยุงรำคาญที่โตเต็มที่ ซึ่งในระยะสุดท้ายนี้ยุงจะมีลักษณะลำตัวเป็นสีน้ำตาลอ่อนถึงสีดำสนิท และบริเวณร่างกายก็มีจุดเล็ก ๆ ตามลำตัวแต่ว่าจุดเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจะต้องลองดูจากแว่นขยายเท่านั้น และในขณะที่ยุงรำคาญยังเป็นตัวโม่งจะไม่มีการกินอาหารใด ๆ ซึ่งยุงรําคาญนั้นจะมีการเจริญเติบโตตามสภาพอุณหภูมิและอาหารที่สะสมอยู่ในแอ่งน้ำนั้น ๆ

ยุงรำคาญจะเป็นพาหะในการนำโรคไข้สมองอักเสบ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีความวิตกกังวลเนื่องจากว่าโรคชนิดนี้มีวัคซีนป้องกันอยู่แล้ว ส่วนใหญ่วัคซีนชนิดนี้จะถูกฉีดให้กับบุคคลทั่วไปตั้งแต่ในวัยเด็ก เนื่องจากว่าเป็นสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ ซึ่งการฉีดวัคซีนนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ครั้งด้วยกันครั้งแรกจะเป็นการฉีดตั้งแต่เด็กอายุ 1 ปี ครั้งที่ 2 นั้นจะเป็นการฉีดห่างจากครั้งแรก 3 สัปดาห์ และครั้งสุดท้ายจะเป็นการฉีดเมื่อเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง ซึ่งระยะเวลาในการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบนั้นคือตลอดชีวิต

ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ควรจะให้ยุงกัดจะดีที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถจำแนกได้ว่ายุงที่มากัดเรานั้นเป็นยุงชนิดไหนสายพันธุ์อะไรและเป็นพาหะนำโรคของอะไร ดังนั้นควรจะมันตรวจสอบดูแลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในที่อยู่อาศัยให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ไม่มีแหล่งน้ำท่วมขังหรือจุดที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งอาจจะกำจัดด้วยการใช้ทรายอะเบทหรือเทน้ำท่วมขังเรานั้นทิ้งออกไปก็ได้

วงจรชีวิตของยุงรำคาญ

วงจรชีวิตของยุงรำคาญมี 4 ระยะ คือ ระยะเป็นไข่ ระยะเป็นตัวอ่อน ระยะเป็นดักแด้ และระยะเป็นตัวแก่ ในกรณีที่สภาวะแวดล้อมเหมาะสมอาจใช้เวลาประมาณ 9-13 วัน ยุงรำคาญชอบวางไข่ในน้ำนิ่งในภาชนะต่างๆ เช่น กระป๋อง โอ่ง ฯลฯ หรืออาจพบในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีน้ำนิ่ง เช่น อ่างเก็บน้ำ คลองชลประทาน ฯลฯ อาจจะวางไข่ในน้ำที่มีสภาพต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่มีความใสสะอาด ไปจนถึงน้ำขุ่นสกปรก น้ำเสีย หรือน้ำกร่อย การวางไข่จะวางเป็นแพ

ระยะเป็นไข่ รูปร่างคล้ายบุหรี่ซิการ์หรือ ทอร์ปิโด เช่นเดียวกับไข่ของยุงลาย ปลายข้างหนึ่งจะมีปลอกของหมวกแก๊ปหรือถ้วยครอบอยู่ โดยใช้ส่วนนี้แตะกับผิวน้ำในขณะลอยอยู่ในน้ำ ไข่ของยุงรำคาญมักไม่มีความทนทานต่อความแห้งแล้งแล้ว ในระยะ 2-3 วันจะแตกตัวเป็นตัวอ่อน

ระยะตัวอ่อน ตัวอ่อนของยุงรำคาญมีท่อหายใจแบบ siphon ที่ยาวเรียวและมีกระจุกขนขึ้นอยู่ด้านล่าง ของท่อหายใจหลายกระจุก ตัวอ่อนของยุงรำคาญไม่จับเหยื่อเป็นอาหาร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครบ 4 ระยะ จะกลายเป็นดักแด้ที่มีลักษณะคล้ายดักแด้ของยุงลาย

ระยะตัวแก่ รูปร่างทั่วๆไปของตัวแก่ของยุงรำคาญลำตัวจะมีสีดำ หรือสีน้ำตาลอ่อน ปีกหรือลำตัวหรือขาหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายไม่มีจุดหรือแต้ม ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นอกเสียจากจะส่องดูด้วยแว่นขยายจึงจะเห็นจุดตามลำตัว ปีก และขา ในขณะพักตัวหรือดูดเลือดจะมีส่วนของลำตัวขนานกับพื้นผิว บางชนิดดูดเลือดคน หรือสัตว์เลือดอุ่นต่างๆ ส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืน แต่ถ้ามีสภาพมืดครึ้ม หรือมีร่มเงาต้นไม้ในเวลากลางวันก็อาจจะออกมาหากินได้ ยุงชนิดนี้ไม่ชอบแสงสว่าง

Share this post