ยุงก้นปล่อง

ยุงก้นปล่อง

ยุงก้นปล่อง

ยุงก้นปล่อง – ยุงในประเทศไทยนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นยุงลายบ้าน ยุงลายสวน และยุงชนิดอื่น ๆ แต่ว่ายุงที่เป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียคือยุงก้นปล่อง ได้ทั่วพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะเขตร้อน ลักษณะโดยทั่วไปของยุงก้นปล่องนั้นจะสังเกตได้อย่างชัดเจนที่ระยางของปากจะมีความยาวประกอบกับส่วนท้ายของลำตัวนั้นจะมีความโค้งงอ ส่วนใหญ่ยุงชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในบริเวณป่า สวนผลไม้ สวนยางพารา ซึ่งยุงก้นปล่องนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ ยุงที่มีความสามารถในการแพร่เชื้อแบบสายตรงและอีกชนิดก็จะเป็นการแพร่เชื้อแบบทางอ้อม หลายคนอาจจะสงสัยว่าการแพร่เชื้อทั้ง 2 แบบนี้มีความแตกต่างกันยังไง ถ้าหากอธิบายง่าย ๆ ก็คือการแพร่เชื้อในแบบแรกนั้นจะมีความรุนแรงมากกว่าการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียในแบบที่ 2 นั้นเอง

ยุงก้นปล่อง

ยุงก้นปล่องแพร่เชื้อแบบสายตรงนั้นยังสามารถแบ่งออกเป็นสามสายพันธุ์หลัก ๆ ก็คือ ยุงก้นปล่องไดรัส ยุงก้นปล่องมินิมัส และยุงก้นปล่องแมคคูลาคัส ซึ่งยุงแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะเด่นที่ต่างกันตัวอย่างเช่นยุงก้นปล่องชนิดไดรัสเป็นยุงที่ความสามารถในการแพร่เชื้อโรคมาลาเรียได้สูงมาก ลักษณะของยุงชนิดนี้นั้นจะชอบอยู่อาศัยบริเวณโพรงไม้ สถานที่ร่มเย็น มีความชื้นสูง มีเวลาออกหากินในเวลาประมาณ 18.00 -04.00 น. และยุงก้นปล่องชนิดที่ 2 คือชนิด มินิมัสจะเป็นยุงที่ออกหากินในเวลาประมาณ 18.00 – 22.00 น. ซึ่งยุงชนิดนี้นั้นสามารถพบได้ทั่วไปในประเทศไทย และยุงก้นปล่องแมคคูลาคัสชนิดสุดท้ายจะเป็นยุงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับยุงชนิดที่ 2 แต่จะสามารถพบได้ในแถบภาคใต้ของไทย ยุงชนิดนี้มีความแตกต่างจากชนิดอื่นในด้านของการวางไข่ซึ่งจะชอบสถานที่ที่เป็นธารน้ำไหลและมีแสงส่องถึง ส่วนเวลาหากินของยุงชนิดนี้นั้นก็เป็นเวลาประมาณ 18.00 – 21.00 น.

ยุงก้นปล่องที่มีการแพร่เชื้อแบบทางอ้อมนั้นก็ถูกแบ่งออกเป็น 3 ชนิดอีกเช่นกันคือ ยุงก้นปล่องชนิดซันไดคัส ยุงก้นปล่องชนิดอโคไนตัส และ ยุงก้นปล่องชนิดซูโดวิวโมไร ยุงทั้ง 3 ชนิดนี้สามารถพบได้ทั่วพื้นที่ในประเทศไทยเช่นกันแต่ว่าในส่วนของยุงซันใดคัสจะสามารถพบได้มากแถบชายทะเลภาคใต้ ส่วนยุงก้นปล่องไคโอไนตัส จะเป็นยุงที่ชอบอาศัยอยู่บริเวณที่ราบต่าง ๆ อย่างเช่นทุ่งนา และยุงก้นปล่องซูโดวิวโมไรชนิดสุดท้ายนั้นจะเป็นยุงที่ชอบอาศัยอยู่ในป่าอย่างเดียว

ถึงแม้ว่ายุงก้นปล่องน้ำจะมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันทั้งที่สามารถแพร่เชื้อได้แบบทางตรงและแพร่เชื้อได้แบบทางอ้อมก็ตาม แต่ทางที่ดีก็ไม่ควรจะถูกยุงกัดจะเป็นการดีที่สุด ดังนั้นควรจะมันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่อยู่บริเวณบ้านและจัดการกับแหล่งที่คาดว่ายุงจะอยู่อาศัยอยู่เสมอ

Share this post